Zo werkt W&TS

1. Analyse van het probleem:

De huidige situatie wordt nauwkeurig bestudeerd en in kaart gebracht. Waarom is er een probleem, welke alternatieven zijn er, wat zeggen deskundigen elders erover? Welke oplossingen zijn al eens aangedragen en waarom werkten deze wel of juist niet?

2. Advies inzake het probleem:

Wat is de best mogelijk oplossing ervan? Ligt deze in de constructie, de materialen of in de werkwijze? Vaak wordt de oplossing gevonden in het toepassen van een combinatie van (succesvolle) technieken uit het verleden met de nieuwe, geavanceerde materialen van nu.

3. Testen – Prototypes en/of Proeftraject:

Als u dat wilt, kan op basis van het aangereikte advies wellicht een prototype gemaakt worden, of kan een proeftraject gestart worden. In alle gevallen kan W&TS dit verzorgen, begeleiden en opvolgen.

4. Implementatie:

Tijd voor het feitelijke werk! Na algehele overeenstemming van de te nemen stappen worden deze samengevat in een technisch rapport waarmee u als klant aan de slag kunt. W&TS kan u blijven begeleiden en adviseren, bijvoorbeeld bij de inkoop van de benodigde producten, materialen of onderdelen. Onder supervisie van W&TS worden deze vervolgens op vakkundige en efficiënte wijze gemonteerd en geïmplementeerd in uw technische proces. Hoge prioriteit heeft daarbij natuurlijk de reductie van de downtime.

5. Service:

Door de nauwe samenwerking en de betrokkenheid in het voorafgaande traject, volgt de service van W&TS al bijna vanzelf. Want binnen de gestelde afspraken is het werk namelijk niet af, zolang het proces nog niet optimaal verloopt. Indien gewenst blijft W&TS het project nog een bepaalde tijd voor u volgen. En natuurlijk kunt u ook daarna bij W&TS terecht voor verdere vragen of bijdragen

Downtime wordt quality time!

Wanneer u te maken heeft met vertraging binnen uw projecten als gevolg van slijtage, met alle gevolgen van dien (inefficiënte uren, te veel downtime, te hoge kosten), dan kan W&TS u helpen. Zo ook als u uw technische probleemoplossing graag buiten de deur, door een expert laat oplossen. W&TS is flexibel en ervaren, het kan zo maar zijn dat uw wiel al door W&TS is uitgevonden….